Unen-unen lan Sesorah

UNEN-UNEN:

 • 1.      Kowe kabeh kaya manuk Cuckoo lan kowe kabeh endog-endog sing koksingkirke supaya bisa ketampa nang ICE
 • 2.      Urip iki ora gampang, ora cepet bakale ketinggal karo kancane
 • 3.      Pulpen iki minangka lambang kasampuranan
 • 4.      Ngangsu toya apikulan warih, amet geni adedamar
 • 5.      Ngerti sangkan paraning ngelmu
 • 6.      Aku sing bakale gumuyu lan kowe kabeh sing bakale padha nangis!
 • 7.      Sing penting dadi wong dhisik, wis mesti mulya uripmu
 • 8.      Apa kowe ngrasakke semiliring angin utawane bumi mlakune alon?
 • 9.      Apa rembulan katon saya gedhe?
 • 10.  22 menit aku bareng kowe numpak skuter dadi 22 menit paling endah sajroning uripku
 • 11.  Kowe nang njero kono bae, nang njaba kene akeh sirkus
 • 12.  Urip nang donya kuwi angel
 • 13.  Upamane aku duwe kekendelan sithik, bok-menawa uripku bakale beda
 • 14.  Sing kowe seneng nindakake, dadekna kuwi pangupajiwamu
 • 15.  Satemah nyambut gawe kuwi nyenengake
 • 16.  Aku pingin nyimpen kabeh lelakon iki
 • 17.  Ingkang rumiyin millimeter sakpunika sampun dados centimeter
 • 18.  Nek kowe kepingin sinau, numpaka sepur iki
 • 19.  Saben dina kowe teka jroning impenku, numpak “scooter” lan nganggo klambi nganten
 • 20.  Arep pingin njala langit
 • 21.  Mikira sing tenanan bakale kamulyan sing nedya ginayuh

SESORAH:

 

Assalamualaikum wr wb
Para Guru ingkang minulya
Bapak Perdana Menteri,Shri RD Tripati ingkang kinurmatan,
Mahasiswa lan kanca-kanca ingkang cinaketing manah

Dinten punika menawi ICE sundul ing ngawiyat puniko boten sanes awit saking kridhanipun Bapa Shri Viru Sahastrabuddhi, sampun udakawis 32 anggenipun panjenenganipun tansaya mbudidaya murih saenipun. Panjenenganipun tansah ngripta “cabul” lan “cabul” (aslinipun keajaiban), mugia panjenenganipun tansah nindakaken.

Kula menggalih, kados pundi piyantun sakdangunipun gesang tansah nindakaken “pencabulan” ingkang kados mekaten kanthi tekad ingkang ulet panjenenganipun saged ngalampahi sedaya. Ngginakaken sedaya wekdalipun tansah taberi ing karya. Sedaya tansah ngangsu kawruh dhumateng panjenenganipun. Nggih, saking panjenenganipun.

Dinten punika Kula lan panjenenganipun sedaya punika mahasiswa, mbenjang kula lan panjenengan bakal sumeber sak-indenging nagri. Kula prasetya wonten pundi papan mesti bakal wonten “pencabulan”. Kula lan panjenengan badhe damel wangining ICE! Kula lan panjenengan badhe caos pirsa dhumateng sok-sintena kagunan ngripta “pencabulan” wonten kampus punika ingkang boten pinanggih wonten ing mahasiswa ing pundi papan saklumahing jagad Mahasiswa pundi papan.

Bapak Menteri ingkang kinurmat, Namaskar (salam)
Panjenengan sampun kersa paring samukawis ingkang migunani tumrap kula sak-kanca geh meniko dhuwit lan dhuwit utawi susu (aslinipun dana). Susu kagem sinten kemawon ingkang kathahipun sami dipundelikaken awis ingkang kersa maringaken. Panjenengan maringi susu wonten ngarsanipun tiyang ingkang “cabul” punika. Mangga dipunpirsani kados pundi anggen panjenenganipun ngginakaken.

Tidak ada Komentar Untuk "Unen-unen lan Sesorah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel